mercoledì 22 luglio 2020

In italiano-romeno-greco-francese-inglese 22 Luglio Sainte Myrrophore et Egale-aux-Apôtres MARIE MADELEINE


Nessuna descrizione della foto disponibile.

Maria Maddalena porta l' annuncio agli Apostoli – miniatura dal Salterio di St. Albans – XII secolo


Sainte Madeleine fut libérée par Jésus de « sept démons », puis accompagna le Sauveur au long de sa mission terrestre. Elle se tint auprès de la Croix, assista à l’ensevelissement, puis apporta des aromates pour l’onction – d’où son nom de « myrophore ». Elle découvrit le tombeau vide, reconnut le Christ ressuscité après l’avoir pris pour le jardinier, puis annonça la Résurrection aux Apôtres. Elle est dont une sainte tout-à-fait éminente, l’ « Apôtre des Apôtres », puisque ce fut à elle qu’il revint d’annoncer aux Disciples la Bonne Nouvelle de la victoire du Christ sur la mort.

Sainte Marie Madeleine prie Dieu pour nous!

--------


A  conclusione  degli  APOSTICA  DEL  VESPRO


Maria Maddalena che, come
discepola, aveva fedelmente
servito Cristo Dio, il quale per
traboccante compassione aveva
volontariamente assunto la mia povertà,
contemplandolo disteso sul legno e
chiuso nella tomba, tra le lacrime gridava:
Che cos’è questo spettacolo strano? Come
dunque pensare morto colui che vivifica i
morti? Quali profumati unguenti posso
portare a colui che mi ha liberata dal
fetore dei demòni? Quali lacrime verserò
per colui che con le sue lacrime ha
rivestito la mia progenitrice? Ma il Re
dell’universo, apparendo come custode
del giardino, con la rugiada delle sue
parole, dissolve il cocente bruciore
dicendole: Va’, porta ai miei fratelli
annunci di gioia e dichiara: Salgo al Padre
mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro
per concedere al mondo la grande
misericordia.


Τῷ ἑκουσίως πτωχεύσαντι τὴν
πτωχείαν τὴν ἐμήν, ὑπερβολῇ
εὐσπλαγχνίας, Χριστῷ τῷ Θεῷ, ἡ
Μαγδαληνὴ Μαρία, ὡς μαθήτρια
πιστῶς διακονήσασα, ἐπὶ ξύλου
ταθέντα, καὶ τάφῳ συγκλεισθέντα,
κατιδοῦσα ἐβόα δακρυρροοῦσα· Τὶ τὸ
ξένον θέαμα; ὁ νεκροὺς ζωοποιῶν, πῶς
νεκρὸς λογίζεται; Ποῖα μύρα κομίσω,
τῷ ἀπαλλάξαντί με δυσωδίας τῶν
δαιμόνων; Ποῖα δάκρυα χέω, τῷ
δακρύων τὴν ἐμὴν μεταμφιάσαντι
προμήτορα; Ἀλλ' ὁ τοῦ σύμπαντος
Ἄναξ, ὡς Παραδείσου φύλαξ φανείς,
δροσισμῷ τῶν αὐτοῦ ῥημάτων τὸν
καύσωνα ἀφανίζει, λέξας πρὸς αὐτήν·
Τοῖς ἀδελφοῖς μου πορευθεῖσα,
εὐαγγέλια χαρᾶς ἀναβόησον·
Ἀναβαίνω πρὸς τὸν Πατέρα μου, καὶ
Πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου καὶ Θεὸν
ὑμῶν, ὅπως παράσχω τῷ κόσμῳ τὸ
μέγα ἔλεος
Troparion — Tone 1

 Il Cristo per noi generato dalla Vergine hai seguito, o venerabile Maria Maddalena, custodendone leggi e decreti; per questo oggi, festeggiando la tua santissima memoria, per le tue preghiere otteniamo lo scioglimento dai peccati.


Lui Hristos, Cel Ce pentru noi S-a născut din Fecioară, Cinstită Maria Magdalena, ai urmat şi ai păzit îndreptările şi legile Lui. Pentru aceasta, astăzi, preasfinţită pomenirea ta prăznuind, te lăudăm cu credinţă şi te cinstim cu dragoste.


Χριστῷ τῷ δι' ἡμᾶς, ἐκ Παρθένου τεχθέντι, Σεμνὴ Μαγδαληνή, ἠκολούθεις Μαρία, αὐτοῦ τὰ δικαιώματα, καὶ τοὺς νόμους φυλάττουσα· ὅθεν σήμερον, τὴν παναγίαν σου μνήμην, ἑορτάζοντες, ἀνευφημοῦμέν σε πίστει, καὶ πόθῳ γεραίρομεν.

Le Christ qui de la Vierge est né pour nous, Marie Madeleine, tu l’as suivi, gardant ses préceptes et ses lois; et nous qui célébrons ta mémoire sacrée, avec lui nous t’acclamons et te glorifions avec amour.

By keeping His commandments and laws, holy Mary Magdalene, / you followed Christ, Who for our sake was born of the Virgin, / and in celebrating your most holy memory today, / we receive forgiveness of sins by your prayers.Kontakion — Tone 4

Il Dio sovrasostanziale, venendo con la
carne nel mondo, o mirofora, ti ha
accolta come una vera discepola la cui
brama era tutta a lui rivolta; per questo
hai operato guarigioni in gran numero, e
ora che te ne sei andata ai cieli, ad ogni
istante intercedi per il mondo.

Dumnezeu, Cel mai presus de fiinţă, umblând în lume cu trup, Mironosiţă, cu adevărat următoare te-a primit pe tine, ceea ce toată dragostea ta ţi-ai dăruit-o către Dânsul. Pentru aceasta şi tămăduiri foarte multe ai făcut şi după ce te-ai mutat acum în ceruri, pentru lume te rogi pururea.Ὁ ὑπερούσιος Θεὸς ἐν τῷ κόσμῳ, μετὰ

σαρκὸς ἐπιφοιτῶν Μυροφόρε, σὲ ἀληθῆ

Μαθήτριαν προσήκατο, ὅλην σου τὴν

ἔφεσιν, πρὸς αὐτὸν κεκτημένην· ὅθεν

καὶ ἰάματα, ἀπετέλεσας πλεῖστα, καὶ

μεταστᾶσα νῦν ἐν οὐρανοῖς, ὑπὲρ τοῦ

κόσμου πρεσβεύεις ἑκάστοτε.


Le Dieu suprême en ce monde venu, sainte Myrophore, dans la chair, en vraie disciple tu l’as aimé, portant sur lui tous les désirs de ton cœur; c’est pourquoi tu accomplis de nombreuses guérisons et, passée de terre vers les cieux, tu intercèdes pour le monde en tout temps.


Podoben: “Today the Virgin...” / Standing before the Cross of the Savior, / suffering with the Mother of the Lord, / the most glorious Mary Magdalene / offered praise with tears. / She cried out: “What is this strange wonder? / He Who holds the whole creation in His hand chooses to suffer. / Glory to Your power, O Lord.”Kontakion — Tone 3Pe următoarea lui Hristos şi cea dintâi dintre Mironosiţe, care a binevestit Apostolilor, zicând: bucuraţi-vă, toţi cu psalmi şi cu cântări să mărim, laudă înălţând Domnului tuturor, Celui Ce ne-a dăruit nouă, în lume, un izvor ca acesta de minuni.


Seigneur Jésus, par les prières de sainte Marie-Madeleine, daigne nous accorder de discerner les saints désirs, de brûler d'amour pour le seul Amour, de ne pas tant espérer les dons que le Donateur!

Standing before the Cross of the Savior, / Suffering with the Mother of the Lord, / The most glorious Mary Magdalene offered praise with tears. / She cried out: What is this strange wonder? / He who holds the whole creation in His hand chooses to suffer: / Glory, O Lord to Your power!


Vie de sainte Marie Madeleine tirée du Synaxaire du hiéromoine Macaire de Simonos PetrasRugăciune către Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena

O, Sfântă Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena! Tu, cu căldura dragostei tale pentru Hristos Dumnezeu, ai călcat sub picioare măiestriile cele rele ale vrăjmaşului şi L-ai aflat pe Hristos, Mărgăritarul cel fără de preţ, şi ai dobândit Împărăţia cerurilor. Pentru aceasta cădem către tine şi cu suflet umilit şi cu inima înfrântă strigăm ţie noi, nevrednicii: Caută dintru înălţimea cerului spre noi, cei ce suntem în luptă cu ispitele păcatelor; vezi cu cât de multe păcate şi nevoi vrăjmaşul în toată ziua ne împiedică, căutând pieirea noastră. Slăvită şi întru tot lăudată ucenică a lui Hristos Maria Magdalena, roagă-L pe Cel iubit de tine, Cel ce şi El pe tine te-a iubit, pe Hristos Dumnezeu, ca să ne dăruiască lăsarea greşelilor noastre celor multe, să ne întărească cu darul Său, cu trezvie şi vitejeşte să umblăm pe calea sfintelor Lui porunci şi să ne facă pe noi lăcaş binemirositor al Sfântului Duh, ca aşa, în pace, neruşinaţi să sfârşim viaţa noastră cea cu multe osteneli pe pământ şi să ne sălăşluim în lăcaşurile raiului ceresc cele luminate şi fericite, unde cu toţi sfinţii totdeauna cu bucurie preamăreşti Treimea cea de o fiinţă, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh. Amin.

Réjouis-toi, Marie Magdeleine,

sainte et égale aux apôtres,
toi qui as su aimer le doux Seigneur par dessus tous les biens.
Appelée par le Seigneur à un ministère
égal à celui des apôtres,
ô sainte Marie-Madeleine
tu as suivi le Christ, ton bien aimé,
aussi nous te louons avec des chants d’amour.
Toi qui as un si grand pouvoir d’intercession auprès du Seigneur,
par tes prières, demande au Dieu très clément
qu’il nous délivre de tous malheurs
et nous montre sa sainte résurrection


 Romain le Mélode)

« J’ai reçu la même gloire que Moïse »,
dit sainte Marie-Madeleine.
« J’ai vu la gloire du Seigneur,
non pas sur une montagne, mais dans une tombe.
Sa gloire était cachée,
non par un nuage, mais par son corps.
C’est lui le Souverain des incorporels
et le Maître des nuées,
hier, maintenant et toujours ».
« Marie, va vite annoncer à ceux qui m’aiment
que j’ai triomphé de la mort », dit le Seigneur.
« Va annoncer la bonne nouvelle aux fils de Noé,
dis-leur : la mort est détruite.
Que ta parole leur soit
comme une branche d’olivierALLA  DIVINA  LITURGIA

Ap. I Corinteni 9, 2-12

Ev. Luca 8, 1-3

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.